Miljö

Skrivtavlor med hänsyn tagen till miljön.

De olika Time Butlertavlorna är unika på många sätt. Skrivytan består av elektronstrålehärdad färg där inga lösningsmedel förekommer, varken vid tillverkning eller senare. Elektronstrålehärdningen gör att materialet blir genomhärdat. Det finns med andra ord inga lösa molekyler som söker efter nya föreningar, så snart möjlighet ges.
Ytan appliceras på kartong, plast eller massonitskiva. De olika komponenterna som används vid framställningen av ytskiktet hämtas från Tyskland och de uppfyller de hårda Tyska miljölagarna.
White-boardpennorna är miljöklassade enligt Material Safety Data Sheet : According to Directive 1907/2006/CE.
Vid olika livscykelanalyser som gjorts på produkter, har det visat sig att det oftast är transporterna som är den stora miljöboven. Vi har därför gjort vårt allra bästa för att reducera dessa. Skrivytan designas, trycks och ytbeläggs i samma fabrik. Därifrån skickas sedan tavlorna till kunden med minsta antal stopp.
Flera gånger per månad genomför Time Butler samleveranser/per region till ett stort antal kunder för att undvika leveranser av små enstaka styckegods.
White-boardpennorna har “andningshål” i korken för barns säkerhet.